Ledenvergadering op woensdag 6 maart 2024 bij Post in Oene, 20.00 uur.

In maart elk jaar, om 20.00 uur houden we voor al onze leden de jaarlijkse ledenvergadering (live in restaurant Dorpszicht in Oene, of digitaal). We spreken op deze ledenvergadering onder anderen uitgebreid over het programma voor dit jaar, en verantwoorden de cijfers. Op de vergadering 2023 is besloten dat het ledengeld naar 15 euro gaat. Tevens is aanbevolen het feest besloten te houden, dus met toegangskaarten vooraf.