Historie

O.Z.O. door de jaren heen.

Direct na de 2e wereldoorlog wilde men de vrijheid vieren. In allerlei plaatsen en dorpen ontstonden Oranjeverenigingen zo ook in Oene. Op 1 augustus 1945 werd de vereniging opgericht door een aantal actieve Oenenaren. Het bestuur bestond uit ondernemers en gewone burgers. Helaas zijn van de eerste jaren van de vereniging geen notulen bewaard gebleven. Vanaf 1950 zijn er notulen beschikbaar. Hierin worden de namen genoemd van de heren H. Heering, L. Roelofs, A.G. Dalhuizen, F. Kluin, H.J. van de Vrugt, E. Bosch, Lenselink, Grolleman en F. Montizaan. De heer H. Heering was de eerste voorzitter van de vereniging. In 1950 werd door de penningmeester de financiële administratie in het kasboek bijgehouden. De heer F. Montizaan vervulde deze functie. Hieronder een copie van dit kasboek uit 1950.

In het begin van de jaren 50 zijn er enkele bestuurswijzigingen geweest. Er werd een nieuwe penningmeester benoemd. De heer A.G. Dalhuizen , in de volksmond Aart van Mina, viel de eer te beurt. Deze penningmeester heeft vanaf zijn aanstelling in 1956 het kasboek zeer nauwkeurig bijgehouden. Deze functie heeft hij vervuld tot 1982. Heer A.G. Dalhuisen heeft ruim 30 jaar zitting gehad in het bestuur van de vereniging. Hieronder een klein overzicht uit dat kasboek.

De activiteiten van de oranjevereniging bestond in die jaren uit het organiseren van koninginnedag met daarbij allerlei activiteiten. Tot de troonswisseling in 1948 werd koninginnedag op 31 augustus gevierd. Dit werd gevierd met een groot feest. Een optocht van versierde wagens en touwtrekken voor buurten buurtschappen waren onderdeel van het programma.
Het oranjefeest in Oene bleef de datum 31 augustus trouw. De kinderen waren bij de activiteiten het middelpunt. Kinderspelen, een optocht, ballonschieten, en een kermis waren op die dag de vermakelijkheden in Oene. In de notulen van 1954 wordt er melding gemaakt van een optocht. Het programma vond plaats op vrijdag en zaterdag.
Bij het 10-jarig bestaan in 1955 wordt de maandagavond toegevoegd aan het programma.
In 1960 organiseren de beide oranjeverenigingen samen de kinderspelen op 30 april. Dit krijgt de jaren hierna af en toe vervolg.

Om de diverse activiteiten te kunnen organiseren vroeg men aan de inwoners van Oene en omgeving om een financiële bijdrage. De bestuursleden gingen in hun rayon met intekenlijsten langs de deur voor een bijdrage. Dit leverde in 1960 een bedrag op van 889,50 gulden. Je kon ook lid worden van de oranjevereniging. De vereniging kende een vaste kern van ca 200 leden.

Ook komen er inkomsten door het kermisterrein te verpachten. Er werd in de jaren 60 voor een plekje voor een vis,worst en patat 210,00 gulden betaald. Andere activiteiten zoals volksspelen en entreekaartjes zorgden voor inkomsten. Er waren geen opbrengsten uit horeca. Dit is begin jaren 80 pas ontstaan. In die tijd werd de oudercommissie bedeeld met een bedrag van 350,00 gulden.

De schoolkinderen liepen in een optocht met versierde karretjes en fietsen door Oene. Hierna waren er spelletjes op het feestterrein. Voor de volwassenen was er cabaretprogramma en een optreden van de Cannenburgher dansers. De kosten hiervoor waren respectievelijk 375,00 en 125,00 gulden. Gelukkig bleef er ieder jaar nog een paar honderd gulden over om te sparen.

Het kasboek van 1960 kent aan de inkomstenzijde een bedrag van 2416,59 gulden en aan de uitgaven een bedrag van 2241,47 gulden.

Eind jaren 60 is er op bestuurlijk vlak onrust en het bestuur treed in zijn geheel af. Na bemiddeling van o.a. heer Heeres komt het bestuur, m.u.v. de voorzitter, terug op haar schreden. Op 15 januari 1968 wordt heer W. Beekman als voorzitter gekozen. Hij neemt de voorzittershamer van heer H. Heering over. Heer H. Heering is vanaf de oprichting in 1945 voorzitter geweest.

Eind jaren zestig wordt er een programmaboekje uitgebracht. Dit wordt onder de noemer kermisgids met diverse feesten in de regio uitgebracht. Op de kermis staan een draaimolen, een schiettent, een tent met suikerwaren, een bulldozer schuifspel en natuurlijk een vis, patat en worstkraam.

De inkomsten groeien naar een bedrag van 3998,13 gulden en de uitgaven naar 2500,00 gulden. Het programma bevat o.a. een toneelstuk van toneelvereniging TAVO en een optreden van een politiehondenvereniging.

Door de komst van de televisie veranderde het programma in de jaren 70. De bezoekers zien landelijk bekende artiesten op het oranjefeest te Oene. Namen als Rob de Nijs, Rita Hoving, Frank en Mirella, Ben Cramer, Don Mercedes, Albert West en de Kermisklanten zijn de artiesten die men ook veel op tv zag.

In 1976 is er een grote optocht. Epe en Oene bestaan 800 jaar. De optocht gaat ook door het buitengebied van Oene. Een klassieke stoomwals van heer Bekkema uit Heerde neemt ook deel aan de optocht. Een bezienswaardigheid zo’n oude stoommachine. Kosten voor deze deelname bedragen 2 hectoliter vetkolen ( ca 40 gulden)

Er vindt in dit jaar een groot muziekfeest plaats. Dit wordt door de oranjevereniging en “Vriendschap” georganiseerd.

Er werd jaarlijks een ledenvergadering gehouden. Het aantal leden dat deze vergadering bezocht was minimaal. Binnen het bestuur werd er besloten dat men na afloop van de vergadering voor de leden een bingo hield. De prijzen voor deze bingo bestonden o.a. uit een levende gans, een poef, een rollade en een levende kip.

In een bestuursvergadering eind 1976 wordt besloten dat de optocht de komende jaren ook door het buitengebied van Oene zal gaan. Men maakt een noordelijke en een zuidelijke route die wisselend gereden zal worden.

Het jaar 1978 is een mijlpaal voor de vereniging. We mogen met de kinderen van de basisschool de Bongerd naar het defilé op paleis Soestdijk. Op 30 april gaan we met 68 kinderen en 22 begeleiders naar Soestdijk. Een hele belevenis.

Een andere mijlpaal is het eerste echte programmaboekje. In 1978 wordt samen met drukkerij Blom een programmaboekje samengesteld. Deze wordt breed verspreid.

In 1979 wordt bij zaal “Tijssen” de film “Juliana in 70 bewogen jaren “ getoond. Deze film is gemaakt nav de 70 ste verjaardag van onze vorstin. De film geniet veel interesse.

De jaren 70 kenmerken zich door wijzigingen in het bestuur. Bestuurders van het eerste en tweede uur geven het stokje over aan de jongere generatie. We nemen afscheid van mensen die 25 jaar en meer de vereniging hebben geleid. Enkele zelfs langer.

In 1980 zijn er verandering mbt de horeca op het feestterrein. Familie Post heeft aangegeven dat men met de horeca-activiteiten in feesttent wil stoppen. Het bestuur beslist om dit in eigen beheer te gaan doen. De stijgende kosten om een feest te organiseren vereist een nieuwe bron van inkomsten. Om het feest goed te kunnen organiseren vraagt het bestuur hulp van een aantal vrijwilligers en een aantal professionals voor de bediening.

In dit jaar staat na vele jaren het touwtrekken weer op het programma. T.T.V. Erichem verzorgt de organisatie. Er nemen getrainde en ongetrainde ploegen aan deel. Ook dames teams nemen deel aan deze wedstrijden. Dit evenement trok veel belangstelling. Later wordt deze activiteit georganiseerd door achtereenvolgens T.T.V. de Buffels en T.T.V. Casteel.]

In 1982 komt er een einde aan “de grote route” van de optocht. Er zijn in 1981 problemen geweest met dieren in het buitengebied. Deze dieren waren geen optreden van “Vriendschap” gewend en liepen verwondingen op door het prikkeldraad. De optocht zal nu alleen door de kern van Oene plaatsvinden.

Tijdens de ledenvergadering 1982 draagt heer Dalhuisen zijn functie als penningmeester over aan D.J. van ’t Einde. Vele jaren heeft dhr Dalhuisen als goed huisvader op de kas gepast.

Tijdens koninginnedag op 30 april en tijdens het oranjefeest wordt er in Oene weinig gevlagd. De beide oranjeverenigingen organiseren een verkoopaktie met vlaggen en houders. De aktie is zeer succesvol.

De viering van koninginnedag op 30 april en het oranjefeest in september is een feest voor alle Oenenaren. Het feest in september heeft inmiddels een vaste plek op de kalender. Het 2e weekend van september is voor Oene. Na overleg met de diverse oranjeverenigingen in de regio heeft een ieder zijn plekje op de kalender.

De activiteiten vinden plaats op donderdagavond, vrijdagmiddag en avond en de zaterdagmiddag en avond.

De jeugd die de middelbaar school bezoekt heeft inmiddels een eigen programma. Bekende “discoshows” worden naar Oene gehaald. Avro’s Toppop en Veronica’s drive inn show” brengen de Oener jeugd in beweging. Ook is er een plek voor de regionaal vermaarde disco van “Kontiki”.

In 1983 doet de consumptiemunt zijn intrede. Optredens van grote orkesten als “de Havenzangers” en “Drukwerk” veroorzaken grote aanwas van het aantal bezoekers. Deze consumptiemunten zorgen voor een snellere afhandeling van de betalingen. Ook de problematieken met wisselgeld worden verkleind.

Het organiseren van een “Oranjebal” vindt in 1983 plaats. Op 30 april vindt in zaal “Dorpszicht“ het eerste oranjebal plaats. Samen met de familie Post is deze activiteit georganiseerd. Na enkele jaren stopt dit oranjebal wegens gebrek aan belangstelling.

Voor de jeugd staan er op het feestterrein diverse attracties zoals autoscooter, zweefmolen, schiettent, goktent, touwtjestrekken, snoepkraam en draaimolen. Om kermisattractie te krijgen voor een feest zoals in Oene stelt het bestuur steeds vaker voor problemen.

Er komen steeds meer evenementen en dit maakt de keuze voor kermis exploitanten steeds groter. Dit is voor een kleine kermis zoals in Oene een groeiend probleem.

In 1984 gaat het bestuur op zoek naar een andere tentenleverancier. Men vindt in Peters te Wijchen een partner die aan de wensen van O.Z.O. kan voldoen. Voor het eerst een tent met een volledige vloer en houten zijwanden. Het was een nostalgische tent waarbij de zijwanden waren voorzien van glas in lood ramen.

In 1985 is het veertig jaar gelden dat Nederland bevrijd is door de geallieerden. Dit wordt grootst gevierd. De beide oranjeverenigingen organiseren op de velden van VV Oene voor de jeugd een voedseldropping (bolletjes deeg). De kinderen kunnen op barbecues hun deeg bakken tot een smakelijk warm bolletje.

Eind jaren 80 is het leden aantal gegroeid tot 300 leden. Ook de giften op de lijsten voor de vrijwillige bijdrage groeit. De vereniging bloeit als nooit te voren. Kleine bestuurswisselingen vinden plaats.

Maatschappelijke veranderingen geven weer een aanzet om samen met oranjevereniging “OENE” te kijken om samen koninginnedag op 30 april te organiseren.

De vereniging gaat bloeiend de jaren negentig in. In 1992 geeft heer W. Beekman aan zijn voorzitterschap te willen beëindigen. Na 24 jaar voorzitterschap vindt hij het welletjes. Binnen het bestuur wordt de heer J. Wassink als zijn vervanger gekozen.

De vereniging blijft groeien in leden aantal. Het oranjefeest in september met zijn diverse activiteiten trekt veel belangstelling. Ook groeit het aantal deelnemers aan de optocht.

De kinderprogramma’s zijn zeer gevarieerd. Een optreden van een clown, een zeskamp, playbackshows en kindercircus met eigen acts. Tijdens het feest worden de kinderen verwend. Gratis ritjes in de draaimolen en de autoscooter. Patat en ijs zijn voor de kinderen niet weg te denken tijdens het oranjefeest. Ook hiervoor zorgt O.Z.O. tijdens het kinderprogramma.

Het ballonschieten is een activiteit die vanaf de oprichting plaats vindt. Rond de eeuwwisseling wordt het ballonschieten vervangen door vogelschieten. Mevrouw G. Schimmelpennink was de eerste schutterskoning van Oene.

Het Maartensgilde en schietvereniging Prins Bernhard ondersteunen deze activiteit. Andere activiteiten op zaterdagmiddag doen hun intrede. Eieren gooien, hindernisbaan, bierkrat stapelen, volleybal en demonstraties zorgen voor hilarische momenten. De brandweer van Oene is op de zaterdagmiddag veelal present. Zij vermaken met een spuitspel de kinderen.

Het jaar 2001 is een zware periode in Oene en omgeving. Ruimingen door mkz in maart en april trekken een zware wissel op het sociale leven in Oene en omgeving. De beide Oranjevereniging besluiten dat er op 30 april door hun geen activiteiten worden georganiseerd. In de Oener samenleving wil men op 30 april de kinderen toch ontspanning bieden in deze moeilijke periode. De beide scholen en een aantal vrijwilligers met ondersteuning van ondernemers organiseren een speelochtend voor de schooljeugd in een manege.

In september is er een aangepast programma. Na een moeilijke periode wil men weer vooruit kijken. Het bestuur van O.Z.O. speelt hierop in.

In de jaren die volgen groeit de vereniging naar een ledental van 750.

Ook zijn er op bestuurlijk vlak veranderingen. In 2004 nemen we afscheid van onze penningmeester D.J. van ’t Einde. Ook deze penningmeester heeft een lange staat van dienst.

Naast het gebruikelijke programma komen er thema-avonden. Country en western, boerinnencabaret, seventhees party en après ski doen hun intrede.

Oranjevereniging O.Z.O. heeft in zijn 65ste verenigingsjaar de 4e voorzitter, de 6e penningmeester en zijn 8e secretaris.