Algemeen

Het bekende Oranjefeest in Oene, in 2019 op 12, 13 en 14 september, zal weer veel vertrouwde elementen bevatten: op donderdagavond de revue, het café op vrijdagavond en zaterdagavond het eindfeest, met liveband. Zie verderop op deze site het programma. De kermis, de traditionele optocht door het dorp, de kindermiddag en vele andere activiteiten zijn er natuurlijk ook. De O.Z.O. (Oranje Zal Overwinnen) commissie is op het ogenblik al bezig met dit programma. Speciale aandacht willen we dit jaar besteden aan de optocht, en aan gezelligheid op het feestterrein.

Ledenvergadering 2019: op 11 maart in Restaurant Post te Oene.
In maart hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering, bij Post in Oene. We spreken op deze ledenvergadering onder anderen uitgebreid over het programma voor aankomend jaar.
Voor de agenda van de ledenvergadering krijgt op de vergadering aangreikt; voor alle andere informatie over ons Oranjefeest kijkt u op deze website.

Oranjegroet uit Oene!